Bizi Arayın 444 9 MRN (676)

Enerji Çözümlerimiz

OTOMASYON ENTEGRASYON MODELİ

1990 yılların başında itibaren, mekanik olarak üretilen istasyon ekip ve ekipmanları, teknolojik gelişmeye paralel olarak elektronik bilgisayar donanımlı olarak üretilmeye başlanmıştır. Böylece sahada yapılan satışların tamamı tüm detayları ile anlık olarak izlenebilir olmuştur.

Önceleri ana dağıtım firmaları, bayilerinde kurmuş oldukları saha otomasyon sistemlerini, Türkiye genelinde orta ve büyük ölçekli çok araçlı firmalara pazarlamakta kullanarak müşteri devamlılığını sağlamışlar ve elde edilen dataları ise müşterilerine bilgi olarak sunarak şirketlerin önemli bir ihtiyacı olan güvenilir ikmal yapısını hayata geçirmişlerdir. Bu yönüyle bakıldığında, hem dağıtım firmaları devamlı müşteri sayılarını artırarak satışlarını artırabilmişler hem de bu sisteme dahil firmalar sistem açıklarından kaynaklanan ve önemli boyutlara ulaşan zararlarının önüne geçebilmişlerdir. Ancak bu bilgileri, sistemin üçüncü bacağı olan akaryakıt istasyonu işletmelerinin kendi günlük hesaplarında kullanılabilmesi, muhasebe programlarının bir ölçüde bu sisteme entegre olabilmesi ile gerçekleşebilmiştir. Geliştirilen bu entegrasyon ile işletmeler, vardiya hesaplarına ait tüm bilgileri daha sağlıklı ve hızlı olarak alabilmişler ve aynı zamanda anlık olarak satışlarını müşterilerine fatura edebilmişler ve tüm bu işlemlerini muhasebelerine aktarabilmişlerdir.

Miron Yazılım olarak biz de mevcut tüm seçkin saha otomasyon sistemlerini entegre etmiş durumdayız.